Июль 11, 2019

Положения

Аксиядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (загрузка)

Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (загрузка)

Ижро органи тўғрисидаги низом (загрузка)

Ички назорат тўғрисидаги низом (загрузка)

Тафтиш комисссияси тўғрисидаги низом (загрузка)

Манфаатлар қарама қаршилиги вақтида харакат қилиш тартиби тўғрисидаги низом (загрузка)

Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом (загрузка)

Дивидент сиёсати тўғрисидаги низом (загрузка)

АО «Урганчкорммаш» гувохномаси (загрузка)