Iyun 22, 2018

Korporativ bo’lim

Ichki nizomlar

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g‘risidagi nizom (Yuklash)

Kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi nizom (Yuklash)

Ijro organi to‘g‘risidagi nizom (Yuklash)

Ichki nazorat to‘g‘risidagi nizom (Yuklash)

Taftish komisssiyasi to‘g‘risidagi nizom (Yuklash)

Manfaatlar qarama qarshiligi vaqtida xarakat qilish tartibi to‘g‘risidagi nizom (Yuklash)

Axborot siyosati to‘g‘risidagi nizom (Yuklash)

Divident siyosati to‘g‘risidagi nizom (Yuklash)

Biznes reja 2017 (Yuklash)

Biznes reja 2018 (Yuklash)

Biznes reja 2019 (Yuklash)

Ustav «Urganchkormmash» AJ (Yuklash)

«Urganchkormmash» AJ korxonasi strukturasi (Yuklash)

Moliyaviy natijalar 2016 (Yuklash)

Moliyaviy natijalar 2017 (Yuklash)

Moliyaviy natijalar 2018 (Yuklash)

Moliyaviy natijalar 2019 (Yuklash)

Auditorlik xulosasi 2016 (Yuklash)

Auditorlik xulosasi 2017 (Yuklash)

Auditorlik xulosasi 2018 (Yuklash)

Auditorlik xulosasi 2019 (Yuklash)

«Urganchkormmash» AJ Guvohnomasi (Yuklash)

«Urganchkormmash» AJ buxgalteriya balansi 2016 (Yuklash)

«Urganchkormmash» AJ buxgalteriya balansi 2017 (Yuklash)

«Urganchkormmash» AJ buxgalteriya balansi 2018 (Yuklash)

«Urganchkormmash» AJ buxgalteriya balansi 2019 (Yuklash)